menu

"Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S

12:33 - 05/09/2020 Ảnh xe

"Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 1
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 1
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 2
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 3
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 4
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 5
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 6
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 7
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 8
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 9
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 10
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 11
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 12
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 13
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 14
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 15
 • "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 16
"Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 1 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 2 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 3 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 4 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 5 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 6 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 7 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 8 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 9 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 10 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 11 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 12 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 13 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 14 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 15 "Công chúa hàng hiệu" Thu Trà bên hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S - 16

Trong bộ ảnh mới đây của mình,  cô nàng Phạm Thu Trà - cựu sinh viên Học viện Ngoại giao - đã bất ngờ biến hoá thành "công chúa hàng hiệu" khi xuất hiện cùng hàng loạt những thương hiệu xa xỉ cùng với hai chiếc xe cực độc tại Việt Nam là Rolls-Royce Phantom Hadar và Aston Martin Rapide S.

Fotos and Concept by MrLee Studio

Art Director: Viet Son

Model: Thu Trà

Stylist: Duy Nguyen

Makeup: Linh Jace

Assistant: Giang Dương Huy, Trần Đ.Tuấn, Phạm Đình Trường

Chia sẻ bộ ảnh này