Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới

Duy Thành 08:00 - 06/01/2019 Ảnh xe

Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 1
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 1
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 2
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 3
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 4
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 5
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 6
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 7
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 8
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 9
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 10
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 11
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 12
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 13
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 14
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 15
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 16
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 17
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 18
 • Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 19
Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 1 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 2 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 3 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 4 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 5 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 6 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 7 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 8 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 9 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 10 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 11 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 12 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 13 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 14 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 15 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 16 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 17 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 18 Chết cười với 19 mẫu xe độ cực dị trên đường phố thế giới - 19

Mỗi tài xế đều có lý lẽ của riêng họ khi nói đến chuyện độ xe. Có những người muốn phương tiện đi lại hàng ngày của họ trở nên ngầu hơn, chất hơn, và tốc độ hơn. Ngược lại, cũng có những người chỉ muốn vui vẻ với chiếc xe của họ và biến chúng trở nên quái dị, lạ đời nhất có thể, ví như 19 mẫu xe ở đây.

Chia sẻ bộ ảnh này