menu

Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019

Duy Thành 08:00 - 20/02/2019 Ảnh giải trí

Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 1
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 1
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 2
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 3
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 4
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 5
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 6
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 7
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 8
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 9
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 10
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 11
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 12
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 13
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 14
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 15
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 16
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 17
 • Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 18
Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 1 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 2 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 3 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 4 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 5 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 6 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 7 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 8 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 9 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 10 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 11 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 12 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 13 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 14 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 15 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 16 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 17 Thỏa mắt nhìn ngắm các người mẫu Nhật Bản xinh đẹp ở Osaka Auto Messe 2019 - 18

Osaka Auto Messe là một triển lãm ô tô thường niên được tổ chức ở tỉnh Osaka, Nhật Bản kể từ năm 1997 với sự tập trung vào xe độ. Là một trong những triển lãm ô tô lớn nhất Nhật Bản, nó thường được tổ chức trong 3 ngày ở giữa tháng 2 và thu hút khoảng hơn 200.000 khách thăm quan. Sự kiện năm nay đã diễn ra từ ngày 9/2 - 11/2, và trên đây là những bức ảnh đẹp về các người mẫu xinh đẹp tại hiện trường.

Chia sẻ bộ ảnh này