Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R

Duy Thành 13:30 - 11/02/2018 Ảnh giải trí

Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 1
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 1
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 2
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 3
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 4
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 5
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 6
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 7
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 8
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 9
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 10
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 11
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 12
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 13
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 14
 • Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 15
Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 1 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 2 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 3 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 4 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 5 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 6 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 7 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 8 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 9 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 10 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 11 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 12 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 13 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 14 Rửa mắt cuối tuần với người mẫu gợi cảm bên chiếc Nissan GT-R - 15

Nissan GT-R là một mẫu xe 2 cửa, thân xe 2+2, sở hữu tốc độ cao được hãng Nissan hé lộ tại triển lãm Tokyo năm 2007. Đây được coi là mẫu xe thừa kế tinh thần của dòng Nissan Skyline GT-R huyền thoại, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây và đạt tốc độ cực đại là 310 km/h. Trên đây là một bộ ảnh đẹp với sự góp mặt của người mẫu gợi cảm Dương Tử Lộ bên một chiếc GT-R trắng bóng bẩy.

>>> Nóng mắt với người đẹp Trương Hủ Phi bên chiếc Mitsubishi EVO V

Chia sẻ bộ ảnh này