menu

Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca

Duy Thành 08:00 - 22/02/2019 Ảnh giải trí

Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 1
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 1
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 2
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 3
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 4
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 5
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 6
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 7
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 8
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 9
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 10
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 11
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 12
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 13
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 14
 • Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 15
Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 1 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 2 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 3 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 4 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 5 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 6 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 7 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 8 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 9 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 10 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 11 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 12 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 13 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 14 Ngắm nhìn vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn của nữ tay đua Christine Giampaoli Zonca - 15

Christine Giampaoli Zonca là một nữ tay đua xe việt dã chuyên nghiệp người gốc Ý. Thuở nhỏ, cô ấy đã được sinh ra ở Ấn Độ, và chỉ đến khi năm 8 tuổi mới quay trở về Ý, trước khi định cư ở Tây Ban Nha cho tới hiện tại. Từng học tập ngành kỹ sư mô tô thể thao tại Anh Quốc, Christine giờ đây là một nữ tay đua xe việt dã với một tình yêu đặc biệt dành cho xe nói chung, và Subaru nói riêng.

Chia sẻ bộ ảnh này