Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017

Duy Thành 13:40 - 07/02/2018 Ảnh giải trí

Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 1
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 1
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 2
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 3
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 4
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 5
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 6
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 7
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 8
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 9
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 10
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 11
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 12
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 13
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 14
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 15
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 16
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 17
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 18
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 19
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 20
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 21
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 22
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 23
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 24
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 25
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 26
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 27
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 28
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 29
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 30
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 31
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 32
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 33
 • Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 34
Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 1 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 2 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 3 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 4 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 5 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 6 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 7 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 8 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 9 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 10 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 11 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 12 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 13 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 14 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 15 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 16 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 17 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 18 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 19 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 20 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 21 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 22 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 23 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 24 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 25 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 26 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 27 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 28 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 29 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 30 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 31 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 32 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 33 Lần cuối nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất về dàn người mẫu đường đua F1 2017 - 34

Mặc cho sự phản đối của đa phần fan hâm mộ giải đua công thức F1, đơn vị tổ chức Liberty Media đã chính thức tuyên bố kết thúc sự hiện diện của các người mẫu đường đua (grid girl). Chính vì lẽ đó, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần những bức ảnh đẹp nhất của những người mẫu đường đua ở mùa giải F1 2017, và thầm tiếc nuối rằng có lẽ sẽ không bao giờ được thấy những hình ảnh như thế này nữa.

>>> Không thể rời mắt khỏi nữ tài xế Mai Anh DJ bên chiếc Ford Mustang Fastback 1970

Chia sẻ bộ ảnh này